ZIMOWA LIGA TENISA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2020/21

.

Świetna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności oraz nabycia nowych doświadczeń na korcie.

Aktualne tabele oraz wyniki meczów będą dostępne na stronie w oddzielnym poście.

Zapraszamy do uczestnictwa!

.

Regulamin Zimowej Ligi Tenisa dla Dzieci i Młodzieży 2020/21

1. Organizatorem Zimowej Ligi Tenisa dla Dzieci i Młodzieży, zwanej dalej Ligą, jest Szkoła Tenisa Winner z siedzibą w Jaśle.

2. Miejscem rozgrywania Ligi są korty Klubu Tenisowego „Boguś” w Jaśle.

3. Rozgrywki odbywają się w trzech kategoriach:

  • do 10 lat (mieszana)
  • 10 – 16 lat (dziewczęta)
  • 10 – 16 lat (chłopcy)

4. Wszelką odpowiedzialność za udział dzieci w rozgrywkach ligowych ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Uczestnicy Ligi powinni być zdrowi i mieć ważne badania lekarskie. Organizator nie ubezpiecza uczestników Ligi.

6. O początkowym rozstawieniu graczy w poszczególnych ligach decyduje Organizator.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji liczebności lig w poszczególnych kategoriach, w zależności od bieżącej frekwencji uczestników.

8. Mecze rozgrywane są systemem każdy z każdym w obrębie danej ligi:

  • kategoria do 10 lat: 2 krótkie sety do 4 gemów (bez przewag). Przy stanie 3/3
    w gemach rozgrywany jest tiebreak do 7 pkt. Przy stanie 1/1 w setach rozgrywany jest super-tiebreak do 10 pkt. W meczach nie obowiązuje zasada powtórki serwisu po siatce (po „necie”). Przy równowadze w gemie (deuce) rozgrywany jest decydujący punkt;
  • kategorie 10-16 lat: do dwóch wygranych setów, przy stanie 1/1 w setach super-tiebreak do 10 pkt. W meczach nie obowiązuje zasada powtórki serwisu po siatce (po „necie”). Przy równowadze w gemie (deuce) rozgrywany jest decydujący punkt.

9. Za wygrany mecz zawodnik otrzymuje 3 pkt, za przegrany 1 pkt.

10. Termin meczu ligowego ustalany jest poprzez umówienie się rodziców lub opiekunów prawnych uczestników Ligi oraz zgłoszenie tego faktu Organizatorowi najpóźniej 1 dzień przed umówionym terminem rozegrania meczu.

11. Organizator zapewnia piłki oraz udział sędziego w każdym meczu ligowym. Udział sędziego jest obowiązkowy.

12. Koszt wynajęcia kortu na czas rozegrania meczu ligowego ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni uczestników Ligi, solidarnie, po 50%.

13. Rozgrywki w Lidze podzielone są na trzy rundy:

  • runda I: 14 listopada – 23 grudnia 2020
  • runda II: 4 stycznia – 14 lutego 2021
  • runda III: 1 marca – 4 kwietnia 2021

14. Organizator zaleca rozgrywanie meczy w weekendy z uwagi na dyspozycyjność sędziów.

15. Opłata wpisowa za udział w Lidze wynosi 100 zł i powinna być uiszczona najpóźniej
w dniu rozpoczęcia sezonu ligowego, tj. do dnia 14 listopada 2020 r.

16. Zawodnik jest klasyfikowany pod warunkiem rozegrania 50% meczy w danej rundzie.

17. Uczestnictwo w Lidze jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

© Copyright 2024, Szkoła Tenisa Ziemnego STWINNER