Młodzieżowa Liga Tenisa 2022

Regulamin Młodzieżowej Ligi Tenisa 2022

§1
Organizatorem Młodzieżowej Ligi, zwanej dalej Ligą, jest Szkoła Tenisa Winner z siedzibą w Jaśle.

§2
Miejscem rozgrywania Ligi są :

  • kort ST Winner przy ZSM nr 3 w Jaśle
  • korty MOSiR
  • korty Boguś

§3
Rozgrywki odbywają się w dwóch kategoriach:

  • do 16 lat (dziewczęta)
  • do 16 lat (chłopcy)

§4
Wszelką odpowiedzialność za udział dzieci w rozgrywkach ligowych ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.

§5
Uczestnicy Ligi powinni być zdrowi i mieć ważne badania lekarskie. Organizator nie ubezpiecza uczestników Ligi.

§6
O początkowym rozstawieniu graczy w poszczególnych ligach decyduje Organizator.

§7
Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji liczebności lig w poszczególnych kategoriach, w zależności od bieżącej frekwencji uczestników.

§8
Mecze rozgrywane są systemem każdy z każdym w obrębie danej ligi: 2 krótkie sety do 4 gemów (bez przewag). Przy stanie 3/3 w gemach rozgrywany jest tiebreak do 7 pkt. Przy stanie 1/1 w setach rozgrywany jest super-tiebreak do 10 pkt. W meczach nie obowiązuje zasada powtórki serwisu po siatce (po „necie”). Przy równowadze w gemie (deuce) rozgrywany jest decydujący punkt.

§9
Za wygrany mecz zawodnik otrzymuje 3 pkt, za przegrany 1 pkt.

§10
Termin meczu ligowego ustalany jest poprzez umówienie się rodziców lub opiekunów prawnych uczestników, a także samych uczesntików Ligi oraz zgłoszenie tego faktu Organizatorowi najpóźniej 1 dzień przed umówionym terminem rozegrania meczu.

§11
Organizator zapewnia piłki na każdy mecz. Dla najlepszej trójki przewidziane są puchary oraz nagrody rzeczowe.

§12
Koszt wynajęcia kortu na czas rozegrania meczu ligowego ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni uczestników Ligi, solidarnie, po 50%.

§13
Ostateczny termin zakończenia Ligi to 19 lipca 2022 r.

§14
Opłata wpisowa za udział w Lidze wynosi 100 zł i powinna być uiszczona najpóźniej w dniu rozegrania piewrszego meczu.

§15
Uczestnictwo w Lidze jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

© Copyright 2024, Szkoła Tenisa Ziemnego STWINNER