Zajęcia indywidualne
50 zł / 1h

Zajęcia grupowe
Grupa 2-osobowa 60 zł / 1h
Grupa 3-osobowa 90 zł / 1h
Grupa 4-osobowa 120 zł / 1h

Ceny w/w nie obejmują kosztu wynajęcia kortu/obiektu. W przypadku zajęć grupowych opłata za kort dzieli się proporcjonalnie do liczby uczestników.

Treningi opłacane są w cyklu miesięcznym (stawka godzinowa x liczba treningów w miesiącu). Płatności należy dokonywać z góry, najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca przelewem bankowym lub gotówką u instruktora prowadzącego zajęcia. W przypadku nieobecności na opłaconych wcześniej zajęciach, spowodowanych wypadkami losowymi, istnieje możliwość odrobienia treningu w innym terminie.