Zajęcia indywidualne (1h)
110 zł

Zajęcia grupowe (1h)
2-os. 60 zł / osoba
3-4-os. 50 zł / osoba

Ceny w/w obejmują koszt wynajęcia kortu/obiektu.

Treningi opłacane są w cyklu miesięcznym (stawka godzinowa x liczba treningów w miesiącu). Płatności należy dokonywać z góry, przelewem najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca lub gotówką na pierwszych zajęciach w miesiącu. W przypadku niezrealizowania zajęć z powodu złych warunków atmosferycznych istnieje możliwość odrobienia treningu w innym terminie. O nieobecności na zajęciach należy poinformować najpóźniej w dniu poprzedzającym planowany trening. W sytuacji braku informacji o nieobecności w danym terminie koszty zajęć nie będą zwracane.

Cennik kortu ST WINNER
40 zł / 1h
300 zł / 10h karnet