Zajęcia indywidualne (1h)
60 zł

Zajęcia grupowe (1h)
2-os. 40 zł / osoba
3-os. 35 zł / osoba
4-os. 35 zł / osoba

Ceny w/w nie obejmują kosztu wynajęcia kortu/obiektu. W przypadku zajęć grupowych opłata za kort dzieli się proporcjonalnie do liczby uczestników.

Treningi opłacane są w cyklu miesięcznym (stawka godzinowa x liczba treningów w miesiącu). Płatności należy dokonywać z góry, przelewem najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca lub gotówką na pierwszych zajęciach w miesiącu. W przypadku niezrealizowania zajęć z powodu złych warunków atmosferycznych istnieje możliwość odrobienia treningu w innym terminie. O nieobecności na zajęciach należy poinformować najpóźniej w dniu poprzedzającym planowany trening. W sytuacji braku informacji o nieobecności w danym terminie koszty zajęć nie będą zwracane.

Cennik kortu ST WINNER
25 zł / 1h – dorośli w godzinach 6-15 (pon.-pt.), dzieci i młodzież szkolna do 18 r. życia, seniorzy powyżej 60 r. życia
30 zł / 1h – dorośli w godzinach 15-20 (pon.-pt.) oraz weekendy (cały dzień)